wybierz słownik z listy
BUDOWA ARTYKUŁU HASŁOWEGO

Artykuł hasłowy broda składa się z wyrazu hasłowego, opisu i dokumentacji tekstowej. Wyrazem hasłowym jest słowo broda. Po wyrazie hasłowym podano siedem znaczeń tego słowa, po każdym z nich są numery odsyłające do dokumentacji tekstowej. Dalsza część hasła zawiera opis desygnatu oznaczonego wyrazem hasłowym, a następnie informacje dotyczące występowania omawianego wyrazu w porównaniach, w pozycjach rymowych i prozie. Dokumentacja tekstowa zamieszczona w artykule hasłowym zawiera wszystkie wystąpienia wyrazu hasłowego w twórczości poety.Wyraz broda wystąpił w tekstach J. Kochanowskiego 28 razy.